Reklamační řád

  • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě Záruka 24 měsíců (IČ 12 měsíců).
  • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.
  • Sortiment prodávaný firmou Kasumex s.r.o. je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.

  • Reklamované zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu skladu společnosti KASUMEX SPOL. S R.O., Tyršova 1182/box 10, 664 42 Modřice.  

  • Ke zboží DOLOŽTE DOKLAD O ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, POPIŠTE PODROBNĚ ZJIŠTĚNÉ VADY A UVEĎTE NÁROK, KTERÝ V DŮSLEDKU VADY UPLATŇUJETE. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bylo odesláno bez reklamačního protokolu, průvodního dopisu nebo na dobírku nebo na dodejku na konkrétní osobu.
  • Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.
  • O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace) většinou do 10-ti pracovních dnů od přijetí zboží. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.
  • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet následujícím dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.
  • Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

KASUMEX spol. s r.o.
Tyršova 1182/box 10,
664 42 Modřice

Reklamační list

 

POZOR DŮLEŽITÉ !!! 

Jakmile Vám zásilková služba přiveze balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale MUSÍTE s řidičem sepsat protokol o poškození balíku. ŘIDIČ ZÁSILKOVÉ SLUŽBY JE POVINEN TENTO PROTOKOL SEPSAT. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.

Obsah zásilky, prosím, zkontrolujte co nejdříve.