Reklamační řád

Záruční lhůty

Na veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě se vztahuje zákonná záruční lhůta. U zboží uvedeného v obchodních podmínkách našeho e-shopu platí záruční doba 24 měsíců (pro podnikatele 6 měsíců).

Záruka pokrývá jak zjevné, tak skryté vady zboží, které by bránily jeho funkčnosti, užitkovým a estetickým vlastnostem.

Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží, které:
  • Má vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).
  • Má vadu, která byla již přítomná v době převzetí zboží a na tuto vadu byla sjednána sleva z kupní ceny.
  • Má vadu způsobenou nesprávnou manipulací, montáží nebo ošetřením zboží ze strany kupujícího.
  • Bylo nadměrně zatěžováno nebo používáno v jiných než přiměřených podmínkách.
  • Má vadu způsobenou nesprávným užíváním, skladováním nebo nevhodnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce nebo jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením.
  • Má vadu, která vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 

Proces reklamace

Reklamované zboží nám s vyplněným reklamačním listem pošlete na adresu společnosti:

KASUMEX s.r.o.
Tyršova 1182/box 10
664 42 Modřice

Reklamační list
K reklamovanému zboží přiložte doklad o jeho zakoupení, podrobný popis zjištěných vad a uveďte nárok, který v důsledku vad uplatňujete.

Upozorňujeme, že reklamované zboží, které je odesláno bez reklamačního protokolu, průvodního dopisu nebo na dobírku, nebude přijato.

Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměnu zboží za nové, nebo odstoupení od kupní smlouvy s následným vrácením kupní částky.

Doba pro vyřízení reklamace je obvykle do 10 pracovních dnů od obdržení zboží. Tato lhůta nezahrnuje dobu nutnou pro odborné posouzení vady, pokud je to zapotřebí. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na adresu prodávajícího.

 

Upozornění na poškození při doručení

Po přijetí zásilky je důležité okamžitě zkontrolovat stav balíku a jeho obsah. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo deformaci balíku, můžete převzetí balíku odmítnout, v opačném případě je nezbytné s řidičem sepsat protokol o poškození balíku. Řidič zásilkové služby je povinen tento protokol s vámi sepsat.

Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte nás e-mailem, do kterého je nutné napsat číslo objednávky/faktury a poslat fotografie balíku a poškozeného zboží. Tímto nám pomůžete vaši reklamaci s dopravcem vyřídit v nejrychlejší možné lhůtě.

Nedodržení tohoto postupu může vést k tomu, že poškození zboží při přepravě nebude bráno v úvahu a reklamace nebude vyřízena.