Jak vyměnit olej u sekačky

Stejně jako motor u auta potřebuje i motor sekačky občas vyměnit olej. Pojďte se s námi přesvědčit, že to není nic složitého. 

Návod, jak vyměnit olej u sekačky

  1. Nejprve zahřejte motor sekačky tím, že ji na pár minut uvedete do provozu. Zahřátí oleje jeho výměnu usnadní a bude také snazší dostat veškerý starý olej ze stroje pryč.
  2. Očistěte okolí plnicího otvoru čistou tkaninou.
  3. Připravte si nádobu na zachycení starého oleje. 
  4. Odstraňte víčko plnicího oleje, nakloňte sekačku na stranu a vylijte z ní starý olej do nachystané nádoby. S tímto krokem nespěchejte a vyčkejte, až ze sekačky odkape všechen starý olej.
  5. Do nádržky nalijte nový olej. Při doplňování pravidelně kontrolujte hladinu pomocí měřáku, aby nedošlo k přelití.
  6. Uzavřete plnicí otvor víčkem – hotovo!

Jak vyměnit olej u sekačky s olejovým filtrem

Nejprve proveďte první dva kroky. Připravte si malou nádobku, která se vejde pod olejový filtr. Jakmile jej odšroubujete, starý olej se vylije. Těsnění nového olejového filtru potřete olejem – tato tenká vrstva oleje zajistí těsnost. Namontujte nový olejový filtr namísto starého a pevně jej utáhněte. Nyní můžete doplnit nový olej.

Jak vypustit olej ze sekačky

Připravte si nádobu pro zachycení starého oleje, odšroubujte víčko nádržky a nakloněním olej jednoduše vylijte.

Množství oleje v sekačce

Přesné množství oleje, který budete při výměně potřebovat, najdete v návodu k použití. Při výměně dávejte pozor, aby nedošlo k přeplnění. Stav oleje pravidelně kontrolujte.

Jak často měnit olej v sekačce

Většina sekaček vyžaduje výměnu oleje každých 20–50 hodin provozu. V návodu je vždy uvedeno, jak často je vhodné olej v sekačce měnit. Výměna oleje v sekačce by měla být prováděna každoročně při sezónní údržbě.

Co dělat, když je v sekačce moc oleje

Příliš mnoho oleje v sekačce může poškodit motor a při jeho úniku může dojít k poškození také dalších částí sekačky. Pokud se stane, že je ve vaší sekačce příliš mnoho oleje, odšroubujte víčko nádrže a přebytečný olej vypusťte. Pokud už došlo k úniku oleje do vnitřku sekačky, nechte opravu na odborníkovi.

Olej zachyťte do vhodné nádoby a sekačku důkladně vyčistěte. Po vypuštění oleje vyměňte olejový filtr za nový.

Přeplnění sekačky olejem lze zabránit tím, že si v návodu přečtete, kolik oleje je nutné sekačce dopřát. 
Nyní víte, jak vyměnit olej u sekačky, jak často olej u sekačky měnit a jak se vypořádat s přeplněním nebo s výměnou oleje u sekačky s olejovým filtrem. Oleje do sekačky pohodlně nakoupíte v e-shopu Kasumex. Přejeme vám spoustu skvěle posečené trávy.