Reklamační řád

  • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců.
  • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.
  • Sortiment prodávaný firmou Kasumex s.r.o. je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.

  • Reklamované zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu skladu společnosti KASUMEX SPOL. S R.O.., MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 (BUDOVA "L"), 617 00 BRNO-KOMÁROV.  

  • Ke zboží DOLOŽTE DOKLAD O ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, POPIŠTE PODROBNĚ ZJIŠTĚNÉ VADY A UVEĎTE NÁROK, KTERÝ V DŮSLEDKU VADY UPLATŇUJETE. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bylo odesláno bez reklamačního protokolu, průvodního dopisu nebo na dobírku nebo na dodejku na konkrétní osobu.
  • Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.
  • O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace) většinou do 10-ti pracovních dnů od přijetí zboží. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.
  • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet následujícím dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.
  • Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
KASUMEX spol. s r.o.
Mariánské náměstí 1 (budova "L")
617 00 Brno - Komárov

Reklamační list

 

POZOR DŮLEŽITÉ !!! 

Jakmile Vám zásilková služba přiveze balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale MUSÍTE s řidičem sepsat protokol o poškození balíku. ŘIDIČ ZÁSILKOVÉ SLUŽBY JE POVINEN TENTO PROTOKOL SEPSAT. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.

Obsah zásilky, prosím, zkontrolujte co nejdříve.